ALL COSMOS INDUSTRIES SDN BHD (HEADQUARTER) RealStrong 3 in 1 Fertiliser cong ty allcosmos yen sao travaco Hoang de

Nhà khoa học đánh giá phân bón Voi đỏ Mã lai?

Thạc sĩ Đào thị Kim Dung (Giám đốc TTNC và Phát triển Thanh Long Bình Thuận):

Ý kiến chuyên gia - Ý kiến chuyên gia

Sau khi thí nghiệm,Thạc sĩ Đào thị Kim Dung (Giám đốc TTNC và Phát triển Thanh Long Bình Thuận) đánh giá: Ở những lô có sử dụng phân bón RealStrong thì pH được nâng lên từ 5 lên 6,5  (giảm độ phèn) - còn đối chứng không bón RealStrong thì pH giảm xuống chỉ còn 4 đến 4,5 thôi.

Mời Quý vị bấm vào hình để xem phim:

 

Đối với những lô thử nghiệm, Thạc sĩ Đào Thị Kim Dung cũng thật bất ngờ về khả năng giúp cây ra rễ mạnh sau khi bị ngập úng, chị cho biết ở những nơi nào nước mới rút đã thấy rễ ra rất mạnh, những nơi không bón RealStrong khi nước ngập rễ khó ra và cây lại bị vàng.

Mời Quý vị bấm vào hình để xem phim:

 

KS Trần Minh Tân (trưởng phòng kỹ thuật - chi cục BVTV Bình Thuận):

Ý kiến chuyên gia - Ý kiến chuyên gia

RealStrong chứa chất Zeolite thông minh có khả năng giử dinh dưỡng không bị mất đi và chỉ nhả ra khi nào cây trồng cần.

Mời Quý vị bấm vào hình để xem phim:

 
PHÂN BÓN REALSTRONG

phan bon realstrong - voi do ma lai

phan bon realstrong - voi do ma lai

phan bon realstrong - voi do ma lai

Phan bon RealStrong Voi do Ma Lai 4-3-2

phan bon realstrong - voi do ma lai

phan bon realstrong - voi do ma lai

| Hosted Exchange