ALL COSMOS INDUSTRIES SDN BHD (HEADQUARTER) RealStrong 3 in 1 Fertiliser cong ty allcosmos yen sao travaco Hoang de

Một số sản phẩm RealStrong tại Việt Nam

Phân bón RealStrong 10-5-20

Một số sản phẩm - Một số sản phẩm

Phân bón RealStrong 10-5-20 nhập trực tiếp từ nhà máy lớn nhất Đông nam á - Công ty Allcosmos Industries - Malaysia.

Phân bón RealStrong 10-5-20 voi do ma lai allcosmosLà loại phân hữu cơ sinh học với 8 chủng vi sinh hiện đại ở dạng ngủ đông, 8 chủng vi sinh này hoạt động với hiệu quả cao nhất  khi RealStrong được bón vào đất đủ ẩm độ.

RealStrong 10-5-20 phù hợp trong giai đoạn nuôi trái, nuôi hạt, giúp hạt chắc nặng. trái to ngọt, bảo quản lâu

 

 

 

Phân bón RealStrong 10-15-5

Một số sản phẩm - Một số sản phẩm

Phân bón RealStrong 10-15-5 nhập trực tiếp từ nhà máy lớn nhất Đông nam á - Công ty Allcosmos Industries - Malaysia.

Phân bón RealStrong 10-15-5Là loại phân hữu cơ sinh học với 8 chủng vi sinh hiện đại ở dạng ngủ đông, 8 chủng vi sinh này hoạt động với hiệu quả cao nhất  khi RealStrong được bón vào đất đủ ẩm độ.

Đây là loại phân phù hợp trong giai đoạn ra rễ , đẻ nhánh và chuẩn bị phân hóa mầm hoa.

 

 

 

 

Phân bón RealStrong 4-16-16

Một số sản phẩm - Một số sản phẩm

Phân bón RealStrong 4-16-16 nhập trực tiếp từ Công ty Allcosmos Industries - Malaysia.

phan-bon-realstrong-4-16-16Là loại phân hữu cơ sinh học với 8 chủng vi sinh hiện đại ở dạng ngủ đông, 8 chủng vi sinh này hoạt động với hiệu quả cao nhất  khi RealStrong được bón vào đất đủ ẩm độ.

RealStrong 4-16-16:  là loại phân hữu cơ vi sinh chứa hàm lượng khoáng NPK rất cao.

Phân phù hợp trong giai đoạn phân hóa mầm hoanuôi trái - hạt

 

 

 

 

 

 

 
More Articles...
PHÂN BÓN REALSTRONG

phan bon realstrong - voi do ma lai

phan bon realstrong - voi do ma lai

phan bon realstrong - voi do ma lai

Phan bon RealStrong Voi do Ma Lai 4-3-2

phan bon realstrong - voi do ma lai

phan bon realstrong - voi do ma lai

| Hosted Exchange