ALL COSMOS INDUSTRIES SDN BHD (HEADQUARTER) RealStrong 3 in 1 Fertiliser cong ty allcosmos yen sao travaco Hoang de

Quy mô nhà máy Phân bón RealStrong - Voi đỏ Mã Lai

Nhà máy phân bón RealStrong là nhà máy sản xuất phân hữu cơ sinh học chứa hàm lượng khoáng cao lớn nhất Đông nam á

Với diện tích lớn hơn 10 ha tại khu công nghiệp Pasir Gudang và công suất 500.000 tấn/ năm, nhà máy AllCosmos được xem là nhà máy lớn nhất Đông nam á.

  

Hệ thống những băng nguyên liệu trãi dài xa hút tầm mắt được máy đảo trộn 2 chiều ngang dọc:

 

 
PHÂN BÓN REALSTRONG

phan bon realstrong - voi do ma lai

phan bon realstrong - voi do ma lai

phan bon realstrong - voi do ma lai

Phan bon RealStrong Voi do Ma Lai 4-3-2

phan bon realstrong - voi do ma lai

phan bon realstrong - voi do ma lai

| Hosted Exchange Server